LO: Stoppa utförsäkringarna


Regeringen har grovt felbedömt hälsotillståndet bland låntidssjukskrivna, skriver LO i brev till riksdagsledamöterna och kräver att utförsäkringarna stoppas.

Rehabiliteringskedjan granskas


Riksrevisionen påbörjar granskning av sjukförsäkringen efter de omfattande förändringar som regeringen gjort inom sjukförsäkringen under senare år.

Förstärkt tillsyn av socialtjänst och hälso- och sjukvård


Tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvård slås ihop och samordnas i Socialstyrelsen. Det föreslår regeringen i budgeten och satsar 30 miljoner kronor per år från och med 2009. För att stärka barnperspektivet i tillsynen tillför man ytterligare 20 miljoner de två närmaste åren.