Regeringen tillsatte idag en parlamentarisk kommitté som under tre år ska vända ut och in på sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. Dessutom ska utredningen fundera över om en sammanslagning av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är ett bra sätt att hjälpa sjuka och arbetslösa tillbaka till arbetslivet.

Idag är ansvaret för arbetsinriktad rehabilitering delat mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. En lösning som kan göra att individer ramlar mellan stolarna och går miste om nödvändig hjälp, skriver regeringen.
Metoden att slå samman samhällets insatser inom arbetsmarknadspolitik och socialförsäkringar har använts i flera andra länder, bland annat i Norge och Storbritannien. I Sverige har man hittills arbetat med att samordna verksamheten mellan de olika myndigheterna.

Kommittén ska även undersöka hur hälso- och sjukvårdens förutsättningar att kunna genomföra den medicinska behandling och rehabilitering  som krävs för att en patient ska kunna få tillbaka eller behålla sin arbetsförmåga.

Här finns direktivet till kommittén »

Den här artikeln har följande taggar:
sjukförsäkring, rehabilitering, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Text:

Kommentarer är avstängda.