De frågor Riksrevisionen vill ha besvarade genom sin granskning är om Försäkringskassan verkligen tillämpar rehabiliteringskedjan och andra ändringar i sjukförsäkringen enligt regelverket?
Man vill vidare undersöka om reformerna inneburit en aktivare sjukskrivningsprocess och om tidiga insatser, större förutsägbarhet och starkare drivkrafter gjort att människor snabbare kunnat återgå i arbete.

Skälet för granskningen är att Riksrevisionen funnit  brister i Försäkringskassans tillämpning av regelverket, till exempel när det gäller att uppfylla de tidsgränser som är fastställda i rehabiliteringskedjan.
Man har också sett att aktörer inom sjukskrivningsprocessen  inte alltid uppfyller sina åtaganden i tid.

I det fall man finner brister kommer Riksrevisionen att undersöka orsaken till dessa och vem som är ansvarig.
 Granskningen presenteras i en rapport i maj 2010.

Den här artikeln har följande taggar:
Riksrevisionen, Försökringskassan, rehabilitering, sjukförsäkring

Text:

Kommentarer är avstängda.