Alla förlorar på LSS-kommitténs förslag


Praktiskt stöd i vardagen för personer med omfattande funktionsnedsättningar kommer huvudsakligen från tre kommunicerande kärl. Vad som trycks ned och minskas i ett kärl ökar i de två andra. Den bilden ger Adolf Ratzka av konsekvensen av LSS-kommitténs förslag.

Bristande inlevelse eller klassisk ringaktning?


Är det så att makthavarna anser att vi ska rätta oss efter att livet – för oss – har sina begränsningar, skriver DHRs ordförande Maria Johansson, med anledning av LSS-kommitténs betänkande.