Se hela debatten om studentbostäder och tillgänglighet


Står kraven på tillgänglighet i vägen för nybyggnation av studentbostäder? Räknas unga med nedsatt rörelseförmåga in bland studenterna? Är de norska tillgänglighetsreglerna lösningen på alla problem eller ett steg ner längs det sluttande planet?