Ett femtiotal barn i åldrarna åtta till tolv år har deltagit i en utbildning arrangerad av Barn- och ungdomshabiliteringen i Uppsala län. Alla har syskon med någon form av funktionsnedsättning.
Målet har varit att ge kunskap om syskonets funktionsnedsättning och därigenom hjälpa barnen att hantera både sin syskonrelation och sin sociala omgivning.

"Det är i hög grad motiverat att öka stödet till syskon för att göra dem
delaktiga och öka deras inflytande", skriver habiliteringen i en rapport som sammanfattar försöket. Man konstaterar familjer som har barn med funktionsnedsättning ofta är mer utsatta än andra. Hur situationen påverkar de funktionshindrade barnens syskon har dock uppmärksammats i någon större utsträckning.

I utbildningen har barnen
fått träffa andra barn med liknande situation och genomföra övningar och diskussioner. Man har också lärt sig strategier för att lösa problem i relationen till sitt syskon.

Resultaten visar att alla
syskon har fått ökad kunskap om sitt syskons funktionsnedsättning. Barn vars syskon har rörelsehinder har också fått bättre redskap att hantera problem i syskonrelationen.

Läs hela rapporten om utbildningen hos Uppsala läns landsting »

 

Text:

Kommentarer är avstängda.