Riksrevisionen har granskat hur styrningen av arbetsmarknadspolitiken fungerar. Man har tittat på hur statistik och resultatmått styr tilldelningen av resurser och vilka incitament som finns inbyggda i systemet.

Bland annat kommer Riksrevisionen fram till att dagens modell för hur medel till lönebidrag fördelas inte tillräckligt uppmuntrar övergång till anställningar utan subvention. Lönebidraget ska vara en tillfällig stödåtgärd till individen som ska fasas ut över tid, men i praktiken är stödet mer permanent.

I rapporten konstaterar Riksrevisionen också att Arbetsförmedlingens principer för att klassificera arbetsförmåga skiljer sig beroende på var i landet man befinner sig. Det leder till att statistiken över insatsen inte går att lita på, menar Riskrevisionen.

Arbetsförmedlingen har satt upp mål för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten bland personer som har nedsatt arbetsförmåga, men eftersom statistiken inte är tillförlitlig går det inte att följa upp om målen nås.

Läs hela granskningen hos Riksrevisionen »

Den här artikeln har följande taggar:
arbete, lönebidrag, Arbetsförmedlingen, Riksrevisionen

Text:

Kommentarer är avstängda.