Containrar och sambruk av fastigheter. Det är några av idéerna som företag har beviljats stöd för från Boverket. Uppdraget är att ta fram innovativa bostäder.

Boverket har totalt 50 miljoner kronor som ska delas ut under de närmaste åren för att främja innovativa lösningar när det gäller byggande av ungdomsbostäder. Nyligen godkände Boverket sex projekt av totalt 15 ansökningar som hade kommit in.

De godkända projeketen har olika inriktning: de flesta syftar till att bygga eller utnyttja fastigheter på nya sätt, medan ett enbart är inriktat på informationsspridning om just innovativt byggande för unga. Ett förslag handlar om hur flera boendekonstellationer kan sambruka en fastighet, och ett annat om att utveckla modulhus.

Carl-Magnus Oredsson är jurist på Boverket och han säger att de projekt som beviljas pengar måst leva upp till dagens byggregler, bland annat när gäller tillgänglighet. Att AF Bostäder fick dispens från tillgänlighetskraven för sina minibostäder är inget som påverkar Boverkets projekt, enligt Carl-Magnus Oredsson.

– Nej, absolut inte. Vi har ju haft en hel del möten med byggbranshen och de vill gärna ha undantag, men vi har varit tydliga med att de måste leva upp till dagens krav.

Även om vissa av idéerna, som att bygga av containrar och utveckla modulhuskoncept, kan verka som tidsbegränsade lösningar, menar Boverket att lösningarna i sig ska vara hållbara under en längre tid, och därför är otillgänglighet inget alternativ.

Kommer Boverkets projekt leda till att fler tänker tillgängligt och innovativt på samma gång, tror du?

– Jag hoppas ju det, säger Carl-Magnus Oredsson.

Boverket kommer dela ut pengar fram till augusti 2015, troligtvis under fyra tillfällen om året. Nästa gång är den 26 november.

Text:

Kommentarer är avstängda.