Symbolen för Vägarbete upphör. Alltså en överstruken man som gräver.
2008 var det bara hälften
av de som har nedsatt arbetsförmåga som hade sysselsättning. Det var den lägsta siffran under hela 00-talet och inte heller i inledningen av 10-talet finns särskilt mycket ljus vid horizonten. Inte ens hälften av landets arbetsgivare kan tänka sig att anställa en person med funktionsnedsättning.

En låg siffra konstaterade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD) när hon i veckan inledde en konferens om möjligheter för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Att hon i sitt inledningstal valde att lyfta fram tillgången till arbetshjälpmedel som en viktig faktor för att öka möjligheterna till arbete och anställning är kanske inte så konstigt eftersom det är ett område där regeringen har förbättrat villkoren. Men Larsson vill gå längre.
– Det kan behövas en bättre samordning av arbetshjälpmedlen. Kanske behövs ett telefonnummer dit arbetsgivare kan ringa för att komma i kontakt med samtliga ansvariga myndigheter.

Hon pekade också på
att Sverige står inför en kommande brist på arbetskraft och att arbetskraften inom några år behöver tillföras 300 000 personer.
– Även om vi den senaste tiden sett en ökande arbetslöshet så står vi inför en tilltagande arbetskraftsbrist, sa Maria Larsson.
Hon sätter sin förhoppning till en ökad mångfald inom arbetsmarknadsåtgärderna. Fler kooperativ och fler sociala företag står på ministerns önskelista. Hon sade sig också vilja stimulera kommunerna att lägga ut verksamhet på externa aktörer.

Därtill är det viktigt att krossa myter som finns om förutsättningarna för människor med funktionsnedsättning att utföra ett arbete. Till exempel att de skulle vara dyra att anställa.
– Rätt person på rätt plats med rätt kompetens lönar sig alltid, menade Maria Larsson, och tillade att det alltid finns stöd till anpassningar.

VId konferensen gav även företrädare för fack, arbetsgivare, näringsliv och kommuner och landsting sin bild av vad som krävs för att öka sysselsättningen bland människor med funktionsnedsättning.

Tongångarna var stundtals ganska positiva. Till exempel ansåg ICAs VD Kenneth Bengtsson (även föreslagen som ny ordförande för Svenskt näringsliv) att mångfald är en fråga som alla företag måste ta tag i om de vill överleva. Han jämförde med miljöfrågan som efter en trevande start har tagit en självklar plats i de flesta bolags verksamhet.
– Jag är helt säker på att om fem till tio år kommer det företag som inte jobbar med mångfald inte att vara kvar på banan, sa Kenneth Bengtsson.

Bilden problematiserades dock något av företrädare för fack, arbetsgivare och handikapprörelse.
– Ingen tjänar på att skönmåla situationen, sa Kjell Rautio från TCO.
Han höll fram klassiska fackliga frågor som arbetsmiljöarbete och anställningstrygghet, men menade att frågan måste ses i ett större perspektiv.
– Det är viktigt att integrera funktionshinderperspektivet i alla sektorer i samhället. I transportpolitiken, byggsektorn och inom utbildningen, sa Kjell Rautio.

Farbod Retzania från Svenskt näringsliv menade att Sverige behöver fler jobb över hela landet för att möjligheterna ska öka för personer med funktionsnedsättning. Och det är bland de små företagen som nya jobb skapas. Därför behövs riktade insatser från samhället för att underlätta för små företag och öka kunskapen om de stöd som finns.
– Samhällsekonomiskt är det lönsamt att människor med funktionsnedsättning anställs men på det enskilda frågan ser frågan om lönsamhet ofta annorlunda ut, sa Farbod Retzania.

Den här artikeln har följande taggar:
arbete, hjälpmedel, Maria Larsson, TCO, Svenskt näringsliv

Text:

Kommentarer är avstängda.