"Fram till början av april kommer vi att ta ombord rullstolsburna med hjälp av manuella stationslyftar. Finns det ingen stationslyft på plats betalar SJ taxi till närmaste station som har lyft. Bokning görs endast genom SJs Kundtjänst, telefon 0771-75 75 99."
Det sägs idag på SJs hemsida men det har visat sig vara en sanning med modifikation.

När Lars Göran Wadén från Gävle skulle boka sin resa till Stockholm med ett tidigt morgontåg i helgen visar det sig inte vara möjligt.
Kundtjänsten är stängd på Gävle station och ingen kan alltså styra den manuella stationslyften.
På hemsidan utlovar också SJ att de i de fall det inte finns någon lyft på aktuell station i stället betalar taxi till närmaste station som har lyft.
– Uppsala öppnar sin tågstation klockan 08.45, men SJ säger idag att man inte betalar en taxiresa så långt bort, berättar Lars Göran Wadén. Jag kommer alltså inte att kunna åka tåg på lördag vilket jag tolkar som att SJ utestänger alla rullstolsburna från sina X2000-tåg på helgerna.

Får man göra så?
undrar Lars Göran Wadén och gör nu en anmälan till diskrimineringsombudsmannen som får  ge svar på den frågan.

På SJ säger Laila Berkhahn att lyftservicen är omgärdad och begränsad till de öppettider som finns på stationerna.

Att det skulle finnas begränsningar för hur lång en taxiresa till närmsta station med lyft får vara, känner hon inte till.
– Men reser man på andra tider än kundtjänsts öppettider för stationslyften får man vänta till första bästa avgång som stämmer med öppettiderna, säger Laila Berkhahn.
Att detta inte framgår men borde finnas med på  SJs hemsida instämmer hon i.
– Bäst är att kontakta kundtjänst om de tider som gäller och att hitta alternativa tåg, i det här fallet menar hon att dubbeldäckståget mellan Gävle och Stockholm är ett alternativ.

Sedan Lars Görans Waldéns
anmälan till DO blivit känd och media uppmärksammat hans reseproblem i helgen har nu SJ meddelat att de står för hans taxiresa.

Text:

Kommentarer är avstängda.