hand håller skiftnyckelEfter drygt ett år deltar 34 kommuner av landets 290 kommuner. Det är ändå ganska många jämfört med de 18, som var med från början. Det handlar om e-verktyget som Handisam startat, där kommunerna och landstingen redovisar sitt arbete med tillgänglighet. 

Sören Hansson, på Handisam, menar så länge antalet växer är det bra – även om det inte sker snabbt. 52 kommuner har publiceringsrätt och 34 deltar aktivt.
– Vi kan se att de som är med redovisar mer information. 22 av 34 kommuner har uppdaterat sina uppgifter i år. På kommunsidan är det 12 fler jämfört med förra året. Det kommer till fler hela tiden. Men vi är inte nöjda på något vis. Vi vill ha med alla, säger han.  

E-verktyget är en webbtjänst som startade våren 2008. Tanken är att man genom goda exempel ska kunna se hur arbetet fortskrider och inspireras av andra.

Vilka kommuner är hittills mest framgångsrika? Enligt Sören Hansson finns det flera där arbetet är mer systematiskt. Han nämner Lund, Gislaved, Gotland, Göteborg, Kristianstad och Stockholm, där e-verkyget är en del av kommunens webbplats. Göteborg och Stockholm har en välordnad organisation som fungerar väldigt bra. De och flera andra kommuner, har personer med genomförandeansvar från flera förvaltningar, som samarbetar med samordnare med kommunledningskontoret.

Genom att klicka på ”statistik”
och jämföra svaren från kommunerna, kan man se hur många frågor som varje kommun besvarat, och vad som skiljer dem åt.
– Det är väldigt olika och individuellt hur man arbetar med tillgänglighet.  Tidigare var tillgänglighetsarbetet ofta beroende av en eldsjäl. Vi vill att det ska bli ett systematiskt arbete. Detta är det viktigaste som verktyget vill förmedla. Att tillgänglighet ska komma in i vardagen överallt. Vi ser det som ett kvalitetsarbete, där man gör ständiga förbättringar. Vi hoppas att e-verkyget ska ge större tyngd åt tillgänglighetsarbetet, svarar han.

Hur kommer det sig att inte fler deltar?

– Jag får ofta höra att man förberett arbetet men inte riktigt organiserat sig, och  ser verktyget som en grund för att komma igång. Jag reser ganska mycket i landet och berättar om e-verktyget. I många fall är det så att man inte vill framhäva sig själva, och inte tror att man har något som är tillräckligt bra. Min uppfattning är att man är för blygsam, anser Sören Hansson, som tillägger att flera kommuner har sagt att e-verktyget är intressant, men att de inte beslutat något ännu. Det gäller exempelvis Halmstad, Uppsala och Örebro.

Att det ändå är en ganska stor aktivitet inom området visar nätverket för tillgänglighetsfrågor som Handisam och SKL tagit initiativ till. Det består av tjänstemän inom kommuner och landsting.
Till den första träffen i oktober 2008 kom 70 personer. Nästa träff i november samlades 50 personer.
– Till det senaste mötet i april i år kom 101 personer. Nu består nätverket av 239 medlemmar, från 95 kommuner och 11 landsting, berättar Sören Hansson.
Den 10 november i Kristianstad är det dags för en ny träff. Nästa år, 2010, blir det en träff i maj i Umeå. E-verktyget hör till de frågor som man brukar ha temadiskussioner om.

Läs mer:

SHTs artiklar om E-verktyget »

Den här artikeln har följande taggar:
e-verktyget, handisam, tillgänglighet

Text:

Kommentarer är avstängda.