Reding, som är kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, ser en lagstiftning som ett viktig del i den strategi för funktionshinder frågor som kommissionen lade fram i november. När hon i torsdags talade inför den interparlamentariska grupp i europaparlamentet som arbetar med frågor om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Produkter och tjänster
liksom allmänna byggnader och platser måste bli tillgängliga för alla EU-invånare, menade Reding.
Som ett led i detta arbete ska kommissionen genomföra en studie av vilka hinder som finns för att unionen ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
– Utifrån den studien kommer jag att presentera ett förslag till tillgänglighetslagstiftning under 2012. Jag räknar med att europaparlamentet stöder denna viktiga fråga, sa Reding.

Hon framhöll också
att EUs länder måste ta tillvara på den möjlighet som en förbättrad tillgänglighet innebär ekonomiskt för ett Europa med en allt äldre befolkning.
– Om vi skapar tillgängliga varor och tjänster för personer med funktionsnedsättning skapar vi samtidigt en näring för den här typen av varor och tjänster vilket leder till jobb och ekonomisk utveckling, sa Reding.

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, EU

Text:

Kommentarer är avstängda.