Kommunerna kan spara pengar på att ge färdtjänstresenärer stöd till egen bil. Nu vill regeringen ändra lagen.

Förslaget innebär att kommunerna ges möjlighet att bevilja ett så kallat mobilitetsstöd till personer som har tillstånd för färdtjänst men som inte är berättigade till statligt bilstöd. Mobilitetsstödet ska öka mottagarens möjligheter att förflytta sig och kan ges till anskaffning och anpassning av ett fordon.

Tanken på ett kommunalt mobilitetsstöd väcktes redan i början av 00-talet och en utredning om frågan landade på regeringens bord redan 2005. Mellan 2007 och 2010 testades stödet i flera kommuner.

Försöket visade att mobilitetsstöd var en bra affär för kommunerna. Under försöksperioden har sammanlagt 2,4 miljoner kronor betalats ut i stöd till anpassning och anskaffning av bil. Stödet har medfört minskade färdtjänstkostnader på 5,6 miljoner kronor. I genomsnitt har varje beviljad ansökan om ekonomiskt stöd inneburit att kommunen har minskat sina kostnader med 66 000 kronor. Även mottagarna av stödet var positiva.

Målgruppen för mobilitetsstöd är personer som reser mycket med färdtjänsten. Under försöket krävdes att mottagarna gjorde minst 150 – 200 resor per år för att vara berättigade till stöd. Exakt hur kraven ska utformas när den nya lagen träder i kraft 1 juli nästa år lämnar dock regeringen till kommunerna att avgöra.

Läs hela förslaget från regeringen ›

Text:

En kommentar på “Färdtjänstresenärer kan få stöd till egen bil

  1. Viktigt att de ekonomiska villkoren för detta kommunala bilstöd blir lika i alla landets kommuner. Försöksverksamheten visade att uppfinningsrikedomen var stor när de deltagande kommunerna skulle formulera villkoren. Inte ens de tolv deltagande kommunerna i Örebro län kunde komma överens. Resultatet blev att inte en enda person hos kommunerna i Örebro län beviljades något bilstöd.

    Låt de ekonomiska villkoren vara samma som de som gäller för det statliga bilstödet.!

Kommentarer är avstängda.