Kollage av FNs och Sveriges flaggor
Det finns stora brister
i hur Sverige lever upp till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det konstaterar Handikappförbunden (HSO) tillsammans med en handfull andra organisationer i en rapport till regeringen som publiceras inom kort.
Rapporten är en skildring av läget för personer med funktionsnedsättning i Sverige och ska vara ett alternativ till den rapport som regeringen tidigare i år lämnade till FN.

Genomgående finns
tre stora problem, menar rapportförfattarna. Lagar som ska garantera att personer med funktionsnedsättning får sina rättigheter tillgodosedda efterlevs inte, myndigheter och domstolar saknar kunskap om funktionsnedsättningar och om hur konventionen  ska tolkas och det saknas möjligheter att pröva vissa rättigheter juridiskt.

Framför allt riktar rapporten kritik mot hur regeringen hanterar frågan om samhällets bristande tillgänglighet. Att Sverige har ratificerat konventionen borde fört med sig fler insatser mot otillgängligheten.
”Vi finner det ytterst anmärkningsvärt att regeringen inte vidtagit fler åtgärder för tillgänglighet som ett resultat av att konventionen ratificerats”, skriver man i rapporten.

Här finns Svenska funktionshindersrörelsens alternativrapport

 

Text:

Kommentarer är avstängda.