Frågan om vem som ska företräda DHR blev åter en stridsfråga under förbundsmötets första dag.

Leif Eskelid från Halland vände sig emot att den nya idéskriften skulle innehålla skrivningen att ”det i första hand medlemmar med egna erfarenheter av nedsatt rörelseförmåga som ska representera DHR och föra organisationens talan”.

– Då kan jag ju avgå i morgon. Det är väldigt viktigt att vi inte skriver in sådant här i dokumenten, sa Leif Eskelid som är ordförande i DHRs distrikt i Halland.

Han ville istället lyfta fram kunskap och erfarenhet kring politiskt påverkansarbete och menade att det finns möjlighet att knyta människor med intressanta kunskaper till DHR om kravet togs bort ur texten.

Inspelet triggande avgående förbundsordförande Maria Johansson att lufta principargumenten.

– Den egna erfarenheten slår allting annat. Det här är vår egen organisation. Rätten att få företräda oss själva är något som vi har kämpat för under historien och som vi fortfarande kämpar för. Jag tycker att det är kränkande att det föreslås i vår egen organisation, sa Maria Johansson.

Debatt blev det även om förbundsstyrelsens förslag att byta ut begreppet intressepolitik mot det nya rättighetspolitik. FS motiverar bytet med att betydelsen av intressepolitik har förskjutits till att mer beskriva särintressen medan DHRs vision om ett samhälle utan rörelsehinder är ett allmänintresse.

Bo Svensson från Östergötland ville behålla det gamla begreppet.

– Intressepolitik är ett mycket bredare begrepp än rättighetspolitik. Rättigheter är sådant som myndigheter och politiker garanterar medborgarna. Vi jobbar ju för mer än så. Till exempel att förändra attityder i samhället.

Förbundsmötet antog förbundsstyrelsens ursprungliga förslag med några redaktionella ändringar. Det betyder att DHR nu får en idéskrift baserad på konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Text:

7 kommentarer på “Gammal strid blossade upp igen

 1. Självklart är det vi med egen erfarenhet av funktionsnedsättning som skall företräda oss i vår egen organisation. Skulle någon tomte i form av en ordförande utan funktionsnedsättning, stå och prata för mig och för fram frågor som rör oss med rörelsehinder blir det bara fel, faktiskt löjeväckande. All trovärdighet försvinner och en sådan person är helt ointressant att ha som ordförande och talesperson. Det är öht viktigt att de som är talespersoner i förbundet, regioner och avdelningar, har en egen funktionsnedsättning. Sedan är det naturligtvis av stort värde att andra som stödjer vår kamp, finns med i organisationen.

  Så känner Leif Eskelid från Halland att han skall avgå om han inte kan ställa sig bakom detta självklara faktum, så skall han göra det omedelbart. För inser han inte det uppenbara i detta, är han en katastrof som ordförande och sådant skall vi inte acceptera. här måste organisationen DHR bli hårdare.

 2. Jag instämmer helt med föregående kommentar! Det är ingen åsikt vi hallänningar står bakom!

  • Kungsbackaavdelningens styrelse står helt bakom Leif Eskelids åsikt. Vi är också hallänningar

 3. Jag anser att Leif Eskelid ska ta fasta på vad han själv sa i sitt inlägg, ”då kan jag avgå i morgon”. Maria Johanssons svar ställer jag mig helt bakom.
  jag tycker också att det är kränkande att en ordf. i ett distrikt inom DHR föteslår ett så utomordentligt förnedrande förslag.
  Avgå Leif Eskelid. Du har förbrukat det lilla förtroende du hade i DHR Halmstad-Laholmsavdelningen..

  • Inlagan handlade om följande:
   Vi hade möte i Halland innan Förbundsmötet. Frågan var: Måste man skriva in i stadgar – och i framtiden vara tvingande?- att ”företrädare i DHR ska vara rörelsehindrade”.. Om detta gäller alla led inom verksamhetsområdet d.v.s. förbundsstyrelse, distrikt och lokalföreningar – ja, då får jag inte föra DHR:s talan…!! Då måste jag lämna uppdraget…!! Nu visar det sig att man menade ”på förbundsnivå” ja då behöver vi med minimerade funktionsnedsättningar inte lämna DHR. Jag har ett intresse av att öka inflytande genom DHR för tillgänglighet för alla… Detta har och kommer alltid att vara prioriterat område för mig personligen. Jag är övertygad pm att likabehandling och lika rättigheter är bas för vår existens.
   Om man inte förstår skillnaden mellan ambitioner och mål mot inskrivning i stadgar- ja, då skriver jag inte mer…
   Christer Brink var med på mötet då jag fick uppdraget att framlägga förslag om att inte inskriva kravet om rörelsehinder i stadgarna… Han hade ingen avvikande mening då- men det hade Jonny Persson.
   Jag bedriver ingen verksamhet av eget intresse – men har ett intresse av att göra vardagen bättre för alla…
   Tillgänglighet för alla – är ett begrepp som vi måste leva upp till….

 4. Förtydligande: om DHR i stadgar och ide’skrifter skriver in krav på rörelsehinder för företrädare – ja. då kan många tvingas lämna organisationen som företrädare.
  Medlemmar utan rörelsehinder men med funktionsnedsättning – som vill utveckla? DHR – glöm det och lämna dina förtroendeuppdrag….
  DHR behöver utvecklas och ansluta fler medlemmar..!?! Hur gör vi det?!?

 5. Ängelholms dhr-avdelningen står bakom dig Leif Eskelid. Vi i styrelsen saknar förtroende för förbundet, bristen på back-up och framförallt bristen av ett professionellt arbete. Många gånger liknar det mer en lekstuga. En medlem i DHR skall kunna lita på att förbundet utför ett professionellt arbete och följer de lagar som finns. Idag är det inte så.
  Jag önskar Rasmus Isaksson lycka till.

Kommentarer är avstängda.