Handikapphistoriska föreningen har tillsammans med Nordiska museet och Historiska museet  fått Arvsfondspengar för att öka svenska museers och institutioners engagemang för handikapphistoria och finna nya former för kommunikation och dokumentation av denna del av historien.
Syftet med projektet är att inte bara skildra det som hänt utan också se till att man framgent alltid tänker på att  skildra villkoren för människor med funktionsnedsättning. Via webb kommer man i projektet samla livsberättelser för att kunna komplettera 1900-talets välfärdshistoria.

– Jag hoppas att livsberättelserna ska ge oss stoff till att skapa en ny bild av välfärdens framväxt. Det var sannerligen ingen självklarhet från början att alla medborgare skulle ingå i folkhemmet på lika villkor. Och är det verkligen en självklarhet idag? säger huvudprojektledaren Margareta Persson.

I projektet, som är treårigt, kommer Handikappförbunden att bli en viktig samarbetspartner, säger Handikapphistoriska föreningen i sitt pressmeddelande. Ordförande i styrgruppen är Bengt Lindqvist (f d socialminister) som också är Handikapphistoriska föreningens ordförande. Till projektet kommer även fler medarbetare och experter att knytas.
– Jag hoppas att det här projektet kommer att öppna ögonen på många inom museivärlden att alltid tänka ”funktionshinder” som en självklarhet, säger Margareta Persson och tillägger: "Att ha en funktionsnedsättning behöver inte innebära sociala begränsningar, förutsatt att miljön är tillgänglig i olika avseenden och individen får det stöd som behövs utifrån sina förutsättningar. Därför är det viktigt att skildra vår historia, dåtid såväl som nutid, på ett sådant sätt att man faktiskt kan se att det är samhället som skapar funktionshinder. 

Projektet kommer att ha fyra delar

1. Inventering av svenska museers handikappdokumentation

2. Interaktion med handikapporganisationer och med personer med eget funktionshinder – webbplattform
3. Utveckling av en handikapphistorisk databas
4. En filmfestival om och av personer med funktionsnedsättning.
Den här artilken har följande taggar:
handikapphistoria, kultur

Text:

Kommentarer är avstängda.