De vill ha din berättelse


Hur ser livet för personer med funktionsnedsättning ut en tisdag i november? I morgon har du chansen att berätta.

Funktionshinder saknas på museer


Skildringar om funktionshindrades liv och erfarenheter saknas i stor utsträckning på våra museer konstaterar ny rapport, men förändringar är på gång.

Festival granskar filmens fördomar


Filmens bild av människor med funktionsnedsättning är ofta stereotyp och fördomsfull. Detta faktum sätts under lupp på filmfestivalen "Föreställningar om funktionshinder".

Handikapphistoria kräver ideellt arbete


Handikapphistoriskt arbete ska ske på frivillig grund och kan inte ersättas av staten. Det anser kulturministern apropå den upprepade frågan hur kulturarvet från handikappområdet ska tas tillvara?

Kulturministern får kritik av historiker


Kulturminister Lena Adelsohn Liljerot (m) anser sig inte ha tid att diskutera handikapphistoria. Istället hänvisar hon företrädare för Handikapphistoriska föreningen till socialministern. Nonchalant, anser föreningens ordförande Bengt Lindqvist.