Att en hörselskadad flicka hade vårdbidrag var skäl nog för försäkringsbolaget att neka henne en försäkring.

När en kvinna ville teckna en barnförsäkring, som är en sjukdoms- och olycksfallsförsäkring, för sin hörselskadade dotter sade försäkringsbolaget If nej. De hänvisade till att familjen fick vårdbidrag. DO ansåg att försäkringsbolaget borde ha gjort en individuell prövning, istället för att i enlighet med sina regler kategoriskt säga nej till alla som har vårdbidrag, och drev 2011 fallet till tingsrätten. If framförde i tvisten att det finns en förhöjd risk för försäkringsfall bland barn med vårdbidrag, och att det inte går att fastställa för vilka barn i den gruppen som risken är förhöjd.

Stockholms tingsrätt ansåg att flickan visserligen hade missgynnats av att nekas försäkring, men att det inte gick att slå fast att hon diskriminerats eftersom det faktum att någon har vårdbidrag inte i sig behöver innebära personen har en funktionsnedsättning. Rätten menade också att det inte är känt hur många i gruppen med vårdbidrag som har en funktionsnedsättning.

DO överklagar nu fallet. Man menar att det inte går att säga något om flickans framtida arbetsförmåga och förhöjda risk för försäkringsfall utifrån den generella faktorn att hon har vårdbidrag.

Text:

Kommentarer är avstängda.