ulrika Dietersson
Ulrika Dietersson, processförare på DO.
Foto: Jenny Jarnestedt

Tingsrätten friade försäkringsbolaget If, men hovrätten slår fast att det var diskriminering när bolaget inte ville göra en individuell prövning av en hörselskadad flickas rätt till försäkring.

En jätteviktig seger, säger DO om domen.
– Den slår ju hål på försäkringsbranshcens schablonmässiga bedömningar. Nu blir de tvingade att göra individuella bedömningar, säger Ulrika Dietersson, processförare på DO.
If säger att de redan har ändrat sitt arbetssätt enligt domstolens tycke, och att de inte tänker överklaga.

SHT skrev tidigare i år om fallet, där en kvinna DO-anmält If Skadeförsäkring för att de nekat henne att teckna en barnförsäkring för sin dotter med motiveringen att dottern har vårdbidrag. Kvinnan, och DO, ansåg att If borde ha gjort en individuell prövning av flickans möjlighet att teckna försäkring istället för att avslå hennes ansökan direkt med hänvisning till flickans vårdbidrag. If å sin sida hävdade att barn som har vårdbidrag har en förhöjd risk att drabbas av arbetsoförmåga senare i livet, och att det inte i förväg är möjligt att avgöra vilka av barnen som inte kommer att kunna arbeta.

Tingsrätten ansåg att det inte gick att slå fast att flickan hade diskriminerats, eftersom det faktum att någon har vårdbidrag inte är synonymt med att personen har en funktionsnedsättning. Men hovrätten slår fast att flickan har diskriminerats, och att det handlar om direkt diskriminering eftersom regeln som hindrar barn med vårdbidrag att teckna barnförsäkring så tydligt pekar ut barn med funktionsnedsättning.

I både tingsrätten och hovrätten ville DO i andra hand få If fällt för indirekt diskriminering. Det skulle innebära att If:s regel om att inte teckna försäkring för barn med vårdbidrag bedöms som utåt sett neutral, men ändå missgynnande för personer med funktionsnedsättning.
Hovrätten för ett resonemang som går ut på att den som har en funktionsnedsättning inte med nödvändighet har vårdbidrag, och att den som har vårdbidrag inte alltid behöver ha en funktionsnedsättning. Regeln om att inte teckna försäkring för barn med vårdbidrag anses dock slå mot två specifika grupper, nämligen vissa sjuka barn och vissa barn med funktionsnedsättning. Att regeln inte bara slår mot barn med funktionsnedsättning anses av hovrätten inte mildra det faktum att gruppen barn med funktionsnedsättning tydligt drabbas av regeln. Det utgör grunden för att If:s avslag på ansökan om att teckna barnförsäkring ska ses som direkt diskriminering.

I hovrätten hade DO riktat in sig på att argumentera för att det handlade om direkt diskriminering. De hade stramat upp och förtydligat sin talan och bland annat tagit bort en formulering om att nekandet av försäkring från If:s sida i sig var diskriminering. Istället lades all vikt vid att det var bristen på individuell prövning i flickans fall som utgjorde diskrimineringen, säger Ulrika Dietersson, som tror att det var den tydligheten som gjorde att de vann fallet. Enligt henne var fallet svårt eftersom det handlade om vårdbidrag, och bara indirekt om funktionsnedsättning.
– Problemet i stort är att det är just barn med funktionsnedsättning som nekas försäkring, det här att det gällde vårdbidrag var ju en extra knorr i det här fallet som vi behövde komma förbi. Det var rent juridiskt intressant att se att de kom fram till att det kan vara direkt diskriminering, trots att det handlar om tillämpning av en regel, säger hon.

Porträtt av Caroline Uliana
Caroline Uliana, informationschef på If.
Foto: If

Caroline Uliana är informationschef på If, som uppger att de hade ändrat sitt arbetssätt redan innan det här fallet kom upp i domstol för första gången. Numera gör de alltid individuella prövningar, säger Caroline Uliana. Barnförsäkringen är nu uppdelad så att man kan beviljas antingen försäkring för medicinsk invaliditet eller en ekonomisk invaliditetsförsäkring – eller både och. Det var delen om ekonomisk invaliditet som tidigare stoppade barn med vårdbidrag från att få teckna en barnförsäkring.

Är det fler barn som beviljas en ekonomisk invaliditetsförsäkring med de nya reglerna?
– Det vet jag inte, det skulle jag tro eftersom man har öppnat upp för det, säger Caroline Uliana till SHT.

Varför gjorde ni regelförändringen?
– Jag skulle säga att de flesta försäkringsbolag går åt det hållet, att öppna upp för fler individuella bedömningar.

Text:

Kommentarer är avstängda.