Visarna på ett mätinstrument. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, genomfört ett första försök att ta fram jämförelser av tillgängligheten i ett antal kommuner. I första vändan har man tillsammans med åtta kommuner arbetat fram en ny modell för mätning och redovisning av tillgänglighet i den fysiska miljön.
Målgruppen är i första hand kommunledningen, men informationen ska också kunna presenteras för allmänheten.

– Vi vill fånga ett stort och komplext område och förenkla informationen så att kommunledningen kan få besked om starka och svaga sidor i kommunens tillgänglighet, och se vad som behöver göras för att förbättra resultatet, säger Lars Strid, projektchef på SKL.

Genom enkla inventeringar av strategiskt utvalda platser i kommunerna ska modellen ge en bild av tillgängligheten som snabbt ska kunna jämföras med motsvarande bild från en annan kommun.
I inventeringen ingår centrala institutioner som stadshus, grundskolor och huvudbibliotek, men också badhus, stadspark och idrottsanläggningar ska finnas med.

Genom att använda standardiserade inventeringsprotokoll ska det vara lätt att se både vad som brister och vad som fungerar inom kommunen samtidigt som man får ett tydligt besked om vad som behöver förbättras.
– Svaren finns i protokollen, det är enkelt och det gillar kommunledningar, säger Lars Strid.

I mars föreslog Handisam hur ett fullt utbyggt system för öppna jämförelser av tillgängligheten kan utformas. Handisam vill bland annat genomföra en årlig enkät till alla kommuner och landsting och fördela ansvar på några utvalda myndigheter som Boverket och Skolinspektionen. SKL föreslås samla in material och följa upp tillgängligheten inom områden som kultur och fritid och politiska lokaler.

Detta arbete ligger dock längre fram i tiden och förmodligen dröjer det till 2010 innan jämförelserna når någon större volym.

Dessa kommuner har jämfört tillgänglighet så här långt:
Botkyrka, Falun, Kalmar, Lund, Norrköping, Strängnäs, Västerås och Umeå.
Resultaten finns på SKLs sajt jamforelse.se

Läs mer:

Här kan du läsa mer om SKLs jämförelser »
Här finns Handisams förslag om jämförelser av tillgänglighet »

Text:

Kommentarer är avstängda.