Myndigheter sämre på tillgänglighet


Fyra av tio myndigheter har backat i sitt tillgänglighetsarbete jämfört med förra året. Bara nio av 285 myndigheter uppfyller grundläggande krav i tillgänglighetsarbetet.

Många äldre nöjda med hemtjänsten


Sju av tio äldre är nöjda med hemtjänsten. Nästan lika många tycker att personalen lyssnar på deras önskemål, visar nya siffror från SKL och Socialstyrelsen.

Hjälpmedel politisk framtidsfråga


Framtidens hjälpmedelsförsörjning måste upp till debatt. Inte minst måste politikerna föra en öppen diskussion och se till helheten i hela vårdkedjan, menar Ann Lund från Hjälpmedelsinstitutet.