Fyra av tio myndigheter har backat i sitt tillgänglighetsarbete jämfört med förra året. Bara nio av 285 myndigheter uppfyller grundläggande krav i tillgänglighetsarbetet.

I dag presenterar Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam) sin årliga uppföljning av hur de statliga myndigheterna arbetar med tillgänglighet. Resultatet visar i stora drag på en negativ utveckling.

Enligt en förordning från 2001 ska alla myndigheter bedriva en tillgänglig verksamhet, både för besökare och anställda. Ändå är det bara nio av de 285 myndigheter som ingår i jämförelsen som klarar av att leva upp till de 13 grundläggande kriterier för tillgänglighet som MFD formulerat. Var tredje saknar fortfarande en handlingsplan för sitt tillgänglighetsabete och 81 myndigheter uppfyller inte ens hälften av kriterierna.

På många håll går arbetet bakåt. Var fjärde myndighet, 119 stycken, uppfyller färre kriterier i år jämfört med förra året. Till exempel halkar både Boverket och Diskrimineringsombudsmannen neråt i rankingen och uppfyller inte längre alla kriterier

Några myndigheter har dock förbättrat sitt arbete. Bland de som tagit störst kliv uppåt i listan finns Försäkringskassan och Transportstyrelsen som båda uppfyller tolv av tretton kriterier i årets mätning.

MFD noterar också att det görs förbättringar av tillgängligheten på vissa håll. Flera myndigheter har till exempel åtgärdat tillgänglighetsbrister i sina lokaler. Det är också fler myndigheter än tidigare år som har inventerat sin skriftliga information ur ett tillgänglighetsperspektiv.

MFDs 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet

 • Har handlingsplan
 • Har utsett samordnare
 • Inventerat lokaler
 • Inventerat skriftlig information
 • Inventerat kommunikationen
 • Inventerat webbplatsen
 • Åtgärdat publika utrymmen
 • Åtgärdat personalutrymmen
 • Ingår i brandskyddsarbetet
 • Utbildat personer med personalansvar
 • Rutiner för alternativa format
 • Alternativa format går att beställa – anges i alla eller vissa publikationer
 • Utformat webbplatsen enligt internationell standard

 

De nio myndigheter som uppfyller grundkraven

 • Länsstyrelsen i Västernorrland
 • Konsumentverket
 • Statskontoret
 • Post- och telestyrelsen
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Riksdagsförvaltningen
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Handisam
 • Statens kulturråd

 

Hela jämförelsen finns hos Myndigheten för delaktighet ›

 

Text:

Kommentarer är avstängda.