Erik Ullenhag
Erik Ullenhag

Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska regeringen stärka arbetet med mänskliga rättigheter i kommunerna. 

Enligt överenskommelsen ska SKL kartlägga vilka insatser som behövs för att göra verklighet av de mänskliga rättigheterna på lokal nivå. Utgångspunkten ska vara de synpunkter och rekommendationer som internationella granskningsorgan har riktat till kommuner och landsting.

När FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning granskade Sverige tidigare i år riktades en hel del kritik mot kommunernas sätt att efterleva FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Bland annat kritiserades kommunerna för att lagarna om tillgänglighet till byggd miljö inte efterlevs bland annat genom att de inte lever upp till kraven på tillgänglighet i planarbete och uppföljningar av byggnation.

SKLs kartläggning ska ligga till grund för en handlingsplan som ska genomföras mellan 2015 och 2017. Handlingsplanen ska ha särskilt fokus på utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser och hur samarbetet med myndigheter och det civila samhället ska gå till.

– Hela den offentliga förvaltningen har ett ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras och följs i Sverige, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP) i ett pressmeddelande.

Sammantaget avsätter regeringen fyra miljoner kronor för arbetet.

Text:

Kommentarer är avstängda.