Arbetsmarknadens parter: Så kan fler få jobb


Målet tycks de flesta överens om: full sysselsättning och en inkluderande arbetsmarknad. Samtidigt minskar syssel­sättningen för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. SHT har frågat fack och arbetsgivare vad som krävs för att nå målet.

SKL dissar Bortom fagert tal


Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill inte ha en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Men förbundets styrelse är inte enig.