KantstenarSveriges kommuner har kommit olika långt i arbetet med att ta bort enkelt avhjälpta hinder och göra miljön tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Det visar Sveriges kommuner och landstings, SKL, nya tillgänglighetsbarometer. Organisationen har bett kommunerna inventera tillgängligheten till några typiskt kommunala verksamheter och i gatumiljön. Inventeringen sker enligt ett standardiserat formulär med enkla frågor som ofta räcker att svara ja eller nej på (läs mer om metoden här).

Av de 180 kommuner
som hittills har redovisat resultat når Gislaved längst följd av en rad mindre kommuner runt om i landet.
– De som jobbar med tillgängligheten i mindre kommuner är ofta synliga i samhället och finns nära de medborgarna. Det är lätt för vem som helt att ta kontakt och påpeka vilka problem som finns, säger Reigun Thune Hedström, ansvarig för inventeringen på SKL.
– Ringer du till en stor kommun för att framföra synpunkter på tillgängligheten blir du ofta slussad till sju åtta personer innan du når rätt. Många av de som ringer ger upp efter tre, tillägger hon.

Men det är inte alla småkommuner som ligger i framkant. Reigun Thune Hedström nämner vissa avfolkningsbygder som exempel. Där har man inte alltid kraft att lägga krut på att förbättra tillgängligheten vilket leder till att personer med funktionsnedsättning också också överväger att flytta därifrån.

Genomgående visar kommunernas inventeringar att man har kommit längst med tillgängligheten i gatumiljön. Sämst står det till i skolan.
– Skolorna är sorgebarnet, här finns mycket att göra. Det dåliga resultatet beror till stor del på att många skolor är gamla, men även nyare skolor har problem med tillgängligheten, säger Reigun Thune Hedström.

Inom kort kommer SKL redovisa resultatet av inventeringen för kommunerna. Reigun Thune Hedström tror på reaktioner.
– Det här resultatet kommer att bli en väckarklocka för många kommuner, även för de som har nått 80 procent i inventeringen. Med hjälp av resultatet kan man gå vidare och se vad som behöver göras för att göra tillgängligheten bättre.

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, SKL, Reigun Thune Hedström

Text:

Kommentarer är avstängda.