Kantstenar i länga rader2008 hade knappt 18 procent av kommunerna antagit en tillgänglighetsplan. 2010 har andelen ökat till nästan 41 procent, visar en enkät från SKL, Sveriges kommuner och landsting.
Dessutom svarar många kommuner att de har påbörjat arbetet med en tillgänglighetsplan eller att de har en som inte är politiskt antagen. Kvar är ungefär en fjärdedel av kommunerna som svarar att de inte arbetar med en plan eller inte vet om det pågår något sådant arbete.

Det är inte bara andelen kommuner med tillgänglighetsplan som ökar. 2010 svarar dubbelt så många kommuner som 2008 att de arbetar aktivt med tillsyn av enkelt avhjälpta hinder. Totalt är det nästan två av tre kommuner som säger sig göra detta, att jämföra med bara 28 procent 2008.
Likaså är det fler kommuner som 2010 svarar att de har rutiner för att påtala brister i tillgänglighet. Andelen har dock inte ökat lika kraftigt.

På frågan när kommunerna tror att alla enkelt avhjälpta hinder är fixade är det många som låter bli att svara. Ganska många svarar dock att de inte tror att detta mål är uppnått förrän 2016.

Läs hela rapporten hos SKL »

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, kommunpolitik, enkelt avhjälpta hinder, SKL

Text:

Kommentarer är avstängda.