Lutning är enkelt avhjälpt hinder


Gården till ett möbelvaruhus i Lund sluttar och gör det svårt för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig fram. Nu har Länsstyrelsen fastställt behovet av en ledstång.

Därför floppar enkelt avhjälpta


Det är för komplicerat att få bort enkelt avhjälpta hinder och handikapprörelsen har kört fast, säger DHRs ombudsman för tillgänglighetsfrågor, Karolina Celinska.

Tillgänglighet för dyrt för banken


I Vindeln i Västerbottens län måste du som rörelsehindrad ta bakdörren in till Handelsbanken. Eller ännu värre, bli betjänad ute på trottoaren framför banklokalen.