Stensatta kanter på en terassDet återstår fortfarande mycket arbete om målet om ett hinderfritt samhälle ska nås till slutet av 2010. Det konstaterar landets länsstyrelser i en rapport till regeringen.
Trots att både kommuner och länsstyrelser under 2008 och 2009 har genomfört systematiska insatser för att få bort enkelt avhjälpta hinder går arbetet för långsamt.

Länsstyrelserna har under
september i år frågat kommunerna hur långt de har kommit i arbetet med att ta bort enkelt avhjälpta hinder. Svaren visar att de flesta inte har kommit särskilt långt. Av 190 svarande var det bara 68 kommuner som hade kommit halvvägs.

Många är dock optimister
och tror att arbetet ska gå fortare under nästa år. Vid utgången av 2010 tror 114 kommuner att de har klarat halva arbetet. Av de räknar 72 att klara av 75 procent av hindren. Totalt är det bara 17 kommuner som tror att de klarar av alla enkelt avhjälpta hinder i tid.

Enligt länsstyrelserna har kommunerna dock blivit bra på att ta upp tillgängligheten i planarbetet. Ändå är frågan inte med i alla detaljplaner utan nämns ofta på mer övergripande nivå.

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, enkelt avhjälpta hinder, 2010

Text:

Kommentarer är avstängda.