Även EU blickar bortom 2010


Det är inte bara den svenska regeringen som planerar för handikappolitiken efter 2010. Även EU-kommissionen jobbar på en ny plan.

(KD): 2014 nytt mål för tillgängligheten


Sverige behöver nya och tydliga tillgänglighetsmål. Den nuvarande handlingsplanen för handikappolitiken är ett totalt misslyckande. Det skriver en arbetsgrupp inom Kristdemokraterna.

Myndigheter ännu otillgängliga


Inte heller Sveriges myndigheter kommer att vara tillgängliga till 2010. Tre av tio saknar fortfarande en handlingsplan för tillgänglighet.