2010 distorderat och diffust.Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, konstaterar i sin årliga sammanställning av myndigheternas tillgänglighetsarbete att utvecklingen går framåt, men att takten är för långsamt.

Jämfört med 2007 är förbättringarna små. Visserligen har ytterligare några myndigheter antagit en handlingsplan för arbetet att göra verksamheten tillgänglig och andelen som har undersökt tillgängligheten i sina lokaler har ökat med 10 procentenheter, men på det stora hela går arbetet för långsamt för att målet om en tillgänglig statsförvaltning till 2010 ska kunna nås.

Därmed missas ytterligare ett av målen i den nationella planen för handikappolitiken som riksdagen antog för snart nio år sedan. Handisam genomgång visar att tre av tio myndigheter fortfarande saknar en handlingsplan för hur verksamheten ska göras tillgänglig. Var femte myndighet har inte gått igenom hur lokalerna fungerar för anställda och besökare och två av fem myndigheter har inte kontrollerat tillgängligheten till sin webbplats.

Undersökningen visar också att det är stora skillnader mellan myndigheter beroende på vilket departement de lyder under. Sämst är de myndigheter som lyder under Kulturdepartementet. Här har bara drygt hälften en färdig handlingsplan.

Bäst är de myndigheter som sorterar under Socialdepartementet och jordbruksdepartementet där samtliga har en handlingsplan.

Socialdepartementets myndigheter var dock bland de sämsta på att ha kontakt med handikapprörelsen. Sammantaget var det bara 30 procent av myndigheterna som har haft kontakt med handikapprörelsen under 2008, en nedgång med åtta procentenheter från året innan.

Hela rapporten finns hos Handisam »

Text:

Kommentarer är avstängda.