"Sverige måste stoppa medlemsländerna från att oupphörligen försena antagandet av direktivet och förhindra deras försök att urvattna det", skriver svenska Amnestys generalsekreterare Lise Bergh på Europaportalen.

Förslaget till ett nytt likabehandlingsdirektiv lades fram av kommissionen förra sommaren. Det syftar till att ge ett likvärdigt skydd mot diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning i andra delar av samhället än arbetslivet. Till skillnad från den svenska diskrimineringslagen innehåller direktivet krav på tillgänglighet för personer med rörelsehinder.

"Förslaget till direktiv är en grundläggande åtgärd. Det är inte på något sätt revolutionerande utan fastslår bara principen om likhet inför lagen för alla som lever i EU", skriver Lise Bergh i debattartikeln och varnar för att direktivet kommer att gå om intet om medlemsländer som Tyskland, Polen och Nederländerna tillåts reservera sig mot delar av förslaget.

"Det är en taktik som kommer att ta död på direktivet och EU riskerar att dess trovärdighet när det gäller att skydda och främja mänskliga rättigheter naggas i kanten", skriver Lise Bergh.

Läs mer:
Fler kräver handling av regeringen »

Den här artikeln har följande taggar:
likabehandlingsdirektivet, mänskliga rättigheter, EU, Amnesty

Text:

Kommentarer är avstängda.