Höstlöv i en pöl på asfaltenÄrendet har pågått i snart två år sedan en inventering genomförd av stadsbyggnadsförvaltningen konstaterade att varuhuset på flera punkter inte levde upp till lag och föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder.
Varuhuset saknade bland annat kontrastmarkeringar på trappsteg, hissdörrsautomatik och hjälpmedel på kundtoaletten. Den allvarligaste anmärkningen riktades dock mot tillgängligheten utomhus. Fastighetsmarken följer en backe som måste forceras för att nå varuhusets entré.

Varuhusets/fastighetens ägare föreslogs montera en ledstång samt att åtgärda bristerna i tillgänglighet inne i varuhuset. När så inte skedde inom utsatt tid utfärdade byggnadsnämnden i Lund ett föreläggande.
Varuhusets ägare överklagade föreläggandet till Länsstyrelsen och hävdade dels att den föreslagna ledstången inte kan betraktas som en enkel åtgärd eftersom den är utomhus och kräver nedgrävning av plintar och stolpar, dels att den inte behövs eftersom det på kundparkeringen 60 meter längre bort finns en ramp  som besökare med funktionsnedsättning kan använda.

Varuhusägaren fann det dessutom märkligt med dessa anmärkningar mot en byggnad uppförd så sent som 2003 och som då uppfyllde alla ställda krav.
Varuhusets klagan fick inget gensvar hos Länsstyrelsen i Skåne. Av deras beslut framgår att även om ledstången kräver nedgrävning av plintar är det en rimlig åtgärd som också kan vara till nytta för personer utan rörelsehinder, t ex när det är halt.

Taggar: tillgänglighet, enkelt avhjälpta hinder

Text:

Kommentarer är avstängda.