Det visar en undersökning där 218 av landets 270 kommuner svarat på i vilken grad man bedömt att målet om att åtgärda enkelt avhjälpta hinder uppnåtts. Bakom undersökningen står teknikkonsultföretaget Vectura.

I svaren framgår också att man anser att tillgänglighetsarbetet kommit längre i kommunens egna byggnader än i det privata fastighetsbeståndet och att det framför allt är i utomhusmiljön mycket återstår att göra.
Kommunerna menar också att det varit svårt att få allmänheten att rapportera in de hinder som behöver åtgärdas.
– Det är ett underbetyg när mer än var fjärde kommun själva svarar att tillgänglighetsmålet bara uppnås i låg grad. Många kommuner har kommit långt när det gäller kartläggningen av hinder , men en stor del av arbetet återstår med att verkligen göra något åt dem, säger Martin Ullberg, trafikutredare på Vectura.

Enkelt åtgärdade hinder skulle enligt en nationell handlingsplan för handikappolitiken varit borttagna senast i december 2010. Så blev det nu inte trots att regering tillsammans med Sveriges kommuner och landsting tagit fram en gemensam strategi för att påskynda arbetet.

Här finns resultatet redovisat för varje län »

Den här artikeln har följande taggar

enkelt avhjälpta hinder, tillgänglighet

Text:

Kommentarer är avstängda.