MållinjeMed mindre än ett år kvar innan målet om att ta bort enkelt avhjälpta hinder ska vara uppnått skriver regeringens ansvariga minister, Maria Larsson (KD) en debattartikel i Göteborgs Posten där hon tillsammans med SKLs ordförande Anders Knape (M) och Handisams generaldirektör Carl Älfvåg uppmanar kommunerna att ta krafttag för ökad tillgänglighet.

Några nya förslag om hur målet ska nås levererar dock inte trion. I artikeln redogör man i stället för de insatser som redan är beslutade och som genomförs just nu. Det handlar bland annat om de slutspurts-seminarier som Boverket och SKL genomfört under hösten, om Handisams pågående arbete med att ta fram råd och riktlinjer för kommunala tillgänglighetsguider och om arbetet med öppna jämförelser.

Återigen konstaterar man också att den framtida politiken för ökad tillgänglighet behöver tydligare prioriteringar, uppföljningsbara mål och bättre möjligheter att följa utvecklingen.

I artikeln utlovas också ett förslag om hur ovilja att fixa bristande tillgänglighet ska klassas som olaglig diskriminering. Förslaget ska komma under första halvåret i år. I regeringens förteckning över kommande propositioner och skrivelser finns dock inget sådant förslag med.

Läs hela debattartikeln hos GP »

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, Maria Larsson, Anders Knape, SKL, Carl Älfåg, Handisam, enkelt avhjälpta hinder

Text:

Kommentarer är avstängda.