Tung dörr är enkelt avhjälpt hinder


Tunga entrédörrar till butiker och andra offentliga lokaler måste förses med automatiska dörröppnare för att uppfylla lagen om enkelt avhjälpta hinder. Det slår nu Länsrätten i Skåne fast i en dom.

Turné mot enkelt avhjälpta hinder


Allt ska bort! I alla fall vad gäller enkelt avhjälpta hinder. Boverket tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och länsstyrelserna kommer under hösten att på sexton orter i landet driva saken.

Enkelt avhjälpt hinder prövas i domstol


För första gången prövar en domstol vad som är ett enkelt avhjälpt hinder. En fastighetsägare i Skåne har vänt sig till Länsrätten för att slippa installera dörröppnare.