Den lagstiftning som
föreslås i Hans Ytterbergs utredning Bortom fagert tal leder till rättsosäkerhet, underminering av plan- och bygglagen, PBL, och höga kostnader för kommunerna och lanstingen, skriver SKL i sitt yttrande över utredningen. Organisationen är även kritisk till idéen med att betala diskrimineringsersättning till enskilda individer.

Utredaren menade att
förslagen i huvudsak inte medför några nya eller ytterligare kostnader av någon större betydelse. Denna bedömning underkänns helt av SKL.
Förbundet räknar med att kostnaderna för att uppfylla tillgänglighetskraven och undanröja hindren landar på cirka 200 miljarder kronor.
Man är också kritisk mot att utredningens förslag att en verksamhet ska kunna bära sina kostnader för tillgänglighetsskapande åtgärder. Det innebär att lagen kan tvinga kommunerna att höja skatten för att genomföra åtgärder för ökad tillgänglighet, menar SKL.

Kritiken stannar inte vid kostnader. SKL tror att diskrimineringslagen blir svår att hantera och överblicka för de inblandade. De skäliga åtgärder som diskrimineringslagen kräver är helt fristående från kraven i PBL, hävdar SKL. I lagförslaget finns ingen åtskillnad mellan åtgärder som krävs i befintlig bebyggelse  och de som krävs vid till exempel renoveringar.
Det innebär att lagen riskerar att leda till motstridiga bedömningar och beslut och att PBL kommer att förlora i betydelse, anser SKL.

Organisationens styrelse är dock inte enig i sin dom över lagförslaget. Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiets representanter i styrelsen står bakom förslaget.
Representanterna från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna skriver däremot i ett särskilt yttrande att de ställer sig bakom utredningens inriktning och att de vill ha ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet.
Samtidigt efterlyser de tre partierna statliga stimulansmedel till arbetet att öka tillgängligheten. Tillsammans med utredningens förslag och ändringarna i PBL skulle det ge förutsättningar att nå målet om ett samhälle tillgängligt för alla, skriver de.

Den här artikeln har följande taggar:
Bortom fagert tal, tillgänglighet, diskriminering, SKL

Text:

Kommentarer är avstängda.