Ett punkterat bildäckDet konstaterar den statliga utredning som på regeringens uppdrag har tagit fram ett förslag till hur skyddet mot åldersdiskriminering ska kompletteras.
Utredningen föreslår därför ett undantag för reglerna om bilstöd i en utökad diskrimineringslag.

Idag omfattar skyddet mot diskriminering på grund av ålder bara arbetslivet.
Utredaren föreslår därför att ålder ska få samma skydd som övriga diskrimineringsgrunder i lagstiftningen.

Det innebär att skyddet ska gälla på samhällsområden som varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning.

Förbudet ska dock inte hindra särbehandling på grund av ålder "om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet", anser utredningen.

Detta undantag räcker sannolikt
inte för att rättfärdiga dagens åldersgränser inom bilstödet till personer med funktionsnedsättning. Idag kan en person som inte har arbete bara få bilstöd upp till 50 års ålder och den som arbetar upp till 65, trots att det finns laglig möjlighet att jobba till 67.

Utredaren säger sig vara tveksam till om dessa åldersgränser ryms inom det generella undantaget. Därför anser man att det behövs ett särskilt undantag så att reglerna om bilstöd ska kunna användas även i fortsättningen.

Inte heller någon av de andra åldersgränser som finns i stöden till personer med funktionsnedsättning behöver ändras om åldersdiskriminering förbjuds, anser utredaren. 65-årsgränsen för nybeviljande av assistansersättning och handikappersättningen kan utan problem utgå efter 65-års ålder, skriver man. Båda dessa åldersgränser anses uppfylla kraven på "legitimitet, proportionalitet och nödvändighet" som utredaren har formulerat i det generella undantaget.

Hos Försäkringskassan kan du läsa mer om vilka åldersgränser som finns i reglerna för bilstöd.

Den här artikeln har följande taggar:
diskriminering, bilstöd, personlig assistans, handikappersättning

Text:

Kommentarer är avstängda.