En buss och en spårvagn möts på en gata i Göteborg
I regeringens förslag till
ny kollektivtrafiklag, som i dag överlämnas till lagrådet, ersätts de lokala trafikhuvudmännen med regionala kollektivtrafikmyndigheter. Dessa får ansvar för att den regionala kollektivtrafiken blir tillgänglig för alla resenärer.

De regionala myndigheterna ska ta fram ett så kallat trafikförsörjningsprogram som på ett detaljerat sätt beskriver hur och när kollektivtrafiken ska bli användbar för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om hur fordon ska utformas eller hur bytespunkter ska anpassas.
Men allt behöver inte göras tillgängligt på en gång. De lokala myndigheterna får möjlighet att prioritera. Dock ska de göra klart vilka bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer.

Förslaget till ny kollektivtrafiklag
bygger på delar av kollektivtrafikutrednings betänkande som lämnades i fjol. De rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utredningen presenterade i höstas finns dock inte med i det nya lag förslaget. Regeringen skriver att man har för avsikt att återkomma i den frågan.

Den här artikeln har följande taggar:
kollektivtrafik, tillgänglighet, färdtjänst

Text:

Kommentarer är avstängda.