Lars Göran Wadén och några ytterligare personer
Lars Göran Wadén pläderar i debatten. Foto: Elsa Persson

En stor majoritet på förbundsmötet ville behålla öronmärkta pengar för distrikten. Efter att risken för att spräcka budgeten påtalats beslutade ledamöterna om en medlemsavgift på 300 kronor istället för de föreslagna 275 kronorna – för att täcka upp för att distrikten ska få 25 kronor per medlem.

Efter en stundtals rörig debatt slog förbundsmötet fast att medlemsavgiften till DHR nästa år ska vara 300 kronor. Det innebär en sänkning från dagens 325 kronor, men blir en mindre höjning än förbundsstyrelsens förslag på 275 kronor. Men beslutet var en direkt konsekvens av att två olika förslag lagts om att slå vakt om att distrikten skulle få en egen pott av medlemsavgifterna.

Förbundsstyrelsen hade föreslagit att 25 kronor av medlemsavgiften ska gå till respektive avdelning. Lars-Göran Wadén föreslog att utöver bidragen till avdelningarna skulle även 25 kronor på varje medlemsavgift gå till distrikten. Bo Svensson gick längre än så, och ville att distrikten skulle få 50 kronor av varje medlemsavgift och att avgiften dessutom skulle sänkas till 250 kronor om året.

Mitt under omröstningen där det fanns en stor majoritet på mötet för att öronmärka minst 25 kronor till distrikten bad styrelsen om att ajournera mötet: först för en kortare överläggning styrelseledamöterna emellan, och sedan för att låta beredningsutskottet se över konsekvenser av ökade utgifter för budgeten och återkomma. Efter att styrelsen förklarat för mötet att ökade anslag på 25 kronor per medlem till distrikten tillsammans med ett bibehållande av 11 ledamöter i styrelsen istället för sju enligt styrelsens förslag (vilket mötet tidigare sagt ja till) skulle spräcka budgeten med en halv miljon kronor valde både Lars-Göran Wadén och Bo Svensson att dra tillbaka sina förslag.

– Jag vill fortfarande slå vakt om att distrikten ska få egna ekonomiska medel, men om konsekvensen blir att höja medlemsavgiften drar jag tillbaka mitt förslag, sade Lars-Göran Wadén.

Men flera av förbundsmötesdelegaterna ville behålla Wadéns förslag, och plockade upp det. 25 kronor till distrikten gick igenom med stor majoritet, varpå styrelsen ändrade sitt ursprungsförslag på medlemsavgift från 275 till 300 kronor. Höjningen gav motsvarande ökning av inträdesavgiften (den avgift som nya medlemmar betalar första året) för nya medlemmar och avgiften för riksmedlemmar.

Mötet beslutade också att dela upp inträdesavgiften så att 100 kronor tillfaller avdelningen och 50 går till distriktet.

Distrikten stärks inte bara ekonomiskt. Förbundsmötet beslutade också att behålla distriktens samordnande funktion gentemot avdelningarna, och att varje medlem automatiskt ska bli medlem i det distrikt de geografiskt tillhör. Därmed gick mötet emot förbundsstyrelsens förslag som syftade till att göra det frivilligt för avdelningarna att engagera sig i ett distrikt.

 

Text:

4 kommentarer på “Medlemmarna får betala för mer pengar till distrikten

  1. Det var på förslag av oss i Skånedelegationen som förbundsmötet beslutade att distrikten skulle ha kvar sin samordnande funktion. Det var också vi som höll fast vid Lars Göran Wadéns förslag att distrikten även fortsättningsvis skulle få ekonomiskt stöd av förbundet. Fattas bara annat.

  2. Vilken ny matematik använder ni på SHT? Distrikten har ju fått 50 kronor per medlem och nu får de 25:-. Det är väl ingen ökning?

  3. tycker ni ska har alla fakta rätt innan du skriver att distriksn får mer pengar och det är deras fel att medlemsavigift verkar på dig så distrikten kan försvinna vilken världen lever du, 50 kr innan nu 25 blir inte mer i alla dagar i mitt liv kanske behövs lite matte för din del

Kommentarer är avstängda.