BilI regeringens budget för 2013 föreslås en ökning av anslaget för bilstödet till 300 miljoner kronor. De senaste åren har anslaget legat på 256 miljoner kronor per år men med hänsyn till en ökad efterfrågan på bilstöd för personer med funktionsnedsättning vill regeringen redan i höst höja anslaget med med 70 miljoner.

För de närmaste åren vill regeringen att bidraget ökas permanent med 11 miljoner kronor per år. För 2013 föreslår man därtill en tillfällig förstärkning på 33 miljoner.

Regeringen aviserar samtidigt en mer långtgående förändring av merkostnadsersättningarna till personer med funktionsnedsättning. En arbetsgrupp med representanter från olika departement ska se över bilstöd, handikappersättning och vårdbidrag till barn med funktionshinder. Syftet är att skapa ett sammanhållet och mer ändamålsenligt system som också är mer rättssäkert och förutsägbart, skriver regeringen i budgeten.

Man öppnar också för en fortsättning av möjligheten för kommuner att lämna bilstöd som komplement till färdtjänst. Mellan 2007 och 2010 genomfördes ett försök där vissa kommuner kunde lämna stöd till inköp och anpassning av fordon. Syftet var att anväda de resurser som läggs på färdtjänst på ett mer flexibelt sätt. Här ska regeringen se över behovet av regelförändringar.

Taggar: bilstöd, handikapperättning, vårdbidrag

Text:

Kommentarer är avstängda.