Maria Larsson (KD)På fråga från riksdagsledamoten Eva Olofsson (V) om stadsrådet tänker ta initiativ för att få nationella riktlinjer säger Maria Larsson idag att hon inte har för avsikt att ge Socialstyrelsen något sådant uppdrag, men väl att hon välkomnar frivilliga överenskommelser om nationella riktlinjer för hjälpmedelshanteringen mellan Sveriges kommuner och landsting och sjukvårdshuvudmännen.

Idag är det upp
till varje landsting och kommun att självständigt besluta om regelverk för hjälpmedel och eventuella avgifter. Därför varierar det också stort i landet vilka hjälpmedel man kan få utskrivet och vad det kan kosta den enskilde.

Att staten bör ta ett större ansvar för att förskrivningen av hjälpmedel blir mer likvärdig menar däremot riksdagsledamoten Eva Olofsson (V) är angeläget och påpekar att ett övergripande ansvar för hjälpmedel också anges i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
Maria Larsson föredrar dock frivilliga överenskommelser för att få till stånd ett mer likartat regelverk än att gå lagstiftningsvägen.

Att öka den enskildes eget inflytande över hjälpmedelsvalet ser hon som en mycket prioriterad fråga och försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel, menar hon har stärkt den enskilde hjälpmedelsanvändarens inflytande.
–  Regeringen bedömer att satsningen på Fritt val av hjälpmedel har varit framgångsrik. Därför bereds nu inom Regeringskansliet möjligheterna att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på hur kommuner och landsting kan utforma valfrihetssystem, avslutar Barn och äldreminister Maria Larsson.

Hela svaret här

Den här artikeln har följande taggar:

Hjälpmedel, Maria Larsson,

Text:

Kommentarer är avstängda.