Frågetecken med bild på en vägarbetsskylt i.Arbetslinjen är en central byggsten i regeringens politik sedan maktskiftet 2006, också när det gäller personer med funktionsnedsättning. Men vilka effekter den förda politiken har fått för gruppen under senare år är oklart. Det saknas nämligen aktuell statistik om sysselsättningen. Sedan sista kvartalet 1998 har Statistiska centralbyrån (SCB) med två års mellanrum genomfört en undersökning om situationen på arbetsmarknaden för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Senaste undersökningen gjordes under fjärde kvartalet 2010 men redovisningen av resultaten har dragit ut på tiden. Nu stoppas den helt.

Orsaken till haveriet är att den nya undersökningen är anpassad till en gemensam europeisk undersökning som är svenska myndigheter måste genomföra. Det gör att resultatet inte är jämförbart med tidigare rapporter.
– Intervjufrågorna i den undersökning som SCB har gjort kommer att ingå i en EU-gemensam rapport som lämnas någon gång 2012. Däremot är det inte samma typ av frågor som har ställts i tidigare rapporter. Frågorna den här gången är mer relaterade till sjukdom och hälsa än till funktionsnedsättning, säger Henrietta Stein som är chef för avdelningen för rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingen.

Regeringens nya strategi för funktionshinderpolitiken bygger på att den förda politiken ska vara mätbar och följas upp årligen. I dagsläget är den senaste rapporten om arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning från 2008.
Enligt Henrietta Stein är det inte klart hur myndigheten ska följa upp utvecklingen inom området. Hon räknar med att regeringen ger besked om hur det ska gå till i regleringsbrevet för 2012.

Hon hoppas att
tillsammans med SCB kunna presentera någon slags resultat från den senaste mätningen under nästa år men det är osäkert hur och när detta kan ske.
– Hos oss är arbetet med personer med funktionsnedsättning ett prioriterat uppdrag. Det ska inte göra någon skillnad att vi inte har en ny rapport. Men det är klart att vi är angelägna att så snabbt som möjligt få fram siffror som är jämförbara över tid, säger Henrietta Stein.

Taggar: arbete, Arbetsförmedlingen

Text:

Kommentarer är avstängda.