Aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet ska även gälla personer med funktionsnedsättning. Det är en del av ett nytt utredningsförslag.

Aktiva åtgärder mot diskriminering finns idag inom arbetslivet och utbildningsområdet. Bland annat ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att motarbeta diskriminering på arbetsplatsen och arbetsgivaren ska driva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.  Reglerna gäller dock inte alla diskrimineringsgrunder. Något målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsendsättning behöver arbetsgivarna inte ägna sig åt.

Nu kan det dock bli ändring på det. Utredaren Cathrine Lilja Hansson föreslår helt nya regler för aktiva åtgärder som innefattar alla diskrimineringsgrunder.

I stället för dagens regler som styr mot fastslagna mål vill utredaren införa en skyldighet att använda en viss metod för arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering. Utredaren kallar det systematiskt arbete med aktiva åtgärder.

I praktiken innebär detta att arbetsgivare blir skyldiga att använda en metod med fyra steg. I grova drag handlar det om att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp.

De områden som ska ingå i arbetet är  arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling, samt möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Arbetsgivare med mer än 25 anställda ska vara skyldiga att dokumentera sitt arbete

De nya reglerna ska även gälla för utbildningsområdet. Där finns redan i dag en skyldighet för utbildningsanordnare att upprätta likabehandlingsplaner som även innefattar personer med funktionsnedsättning.HÄr föreslår dock utredaren att bestämmelserna flyttar från diskrimineringslagen till skollagen.

Tillsynen av de nya reglerna ska skötas av DO för arbetslivet och Skolinspektionen för utbildningsområdet.

 

Text:

Kommentarer är avstängda.