John Magnus Roos undersöker i sin avhandling vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet hur brukarna upplever kvaliteten hos sin assistansanordnare. Privata assistansbolag och brukarkooperativ får genomgående högre betyg än kommunen.

Några kvalitetsskillnader mellan de olika anordnarnas assistenter finns dock inte, visar undersökningen.

För att hitta ett sätt att mäta upplevelsen av kvalitet har John Magnus Roos intervjuat brukare om vad de förväntar sig av en assistansanordnare. Intervjuerna visar på fem huvudsakliga aspekter på kvalitet:  anordnaren ska ha en tydlig ideologi om vad personlig assistans är, ge bra stöd, medla mellan brukare och assistenter, erbjuda bra arbetsförhållanden samt ha ett samhällsengagemang i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Avhandlingen visar dessutom att brukarna som har ett privat bolag som anordnare i genomsnitt har fler assistanstimmar beviljade än de som har kommunen. I genomsnitt har de beviljats 18 procent fler timmar under perioden 1994 – 2006.

John Magnus Roos förklarar detta med att de privata bolagen har ett annat vinstintresse än kommunen eller att brukarnas behov tillvaratas olika hos privata respektive offentliga anordnare.

I studien har alla personer i Göteborg som har beviljats mer än 20 timmar personlig assistans i veckan och är över 18 år haft möjlighet att delta.
John Magnus Roos försvarar sin avhandling på fredag.

Hela avhandlingen kan man läsa hos Göteborgs Universitet »

Text:

Kommentarer är avstängda.