Tillträde förbjudet-skyltRamper och tydligare skyltar, bättre markerade parkeringsplatser för rörelsehindrade och utmärkta glasväggar. Tillgängligheten förbättras i många av lokalerna där EU-topparna har möten under Sveriges halvår som ordförande i EU.
Fem större konferensan-läggningar har granskats. Norra Latin i Stockholms innerstad, SAS Radison konferenshotell i Solna, Stockholmsmässan i Älvsjö, samt Noliamässan i Umeå och Konserthuset i Växjö. Där hålls ett femtiotal av sommarens och höstens 113 EU-möten.

Tillgänglighet lyftes upp som ett av flera så kallade honnörsord som skulle genomsyra ordförandeskapet. Men först under senvåren tog den praktiska planeringen fart på allvar.
Tillgänglighetskonsulterna har haft fyra timmar på sig till varje anläggning.
– När granskningen är gjord har vi haft samtal med respektive konferenslokal om vad de kan göra för våra möten. Och vad de kan göra på sikt, vilket är deras sak, säger Patrik Åsén som är ansvarig för lokalerna.

Myndigheten Handisam ansvarar för granskningarna, på uppdrag av regeringskansliet. Regeringskansliet har betalat. Men Patrik Åsén har själv inte läst tillgänglighetskonsulternas rapporter. Rapporterna är internt arbetsmaterial på Handisam och därför inte offentlig handling.
– Det är bättre att diskutera än att komma med långa listor, menar Carl Älfvåg, Handisams generaldirektör.

Förutom granskningarna har
Handisam tagit fram en checklista för tillgängliga konferenser. Den är tänkt att användas i alla möteslokaler och riktar in sig på det viktigaste, enligt Carl Älfvåg.
– Checklistan gör att det går att jobba vidare. I den meningen är jag nöjd, säger han.

En av Handisams anställda är regelbundet med på regeringskansliets möten för att bevaka tillgängligheten. Regeringskansliet hade gärna tagit mer hjälp av Handisam, berättar Carl Älfvåg, men har inte varit beredda att betala.
– Vi har förhandlat med dem om vad de mäktar med och har resurser till, säger han.

Hur tillgängliga lokalerna i praktiken
blir under ordförandeskapet är svårt att säga, tycker Patrik Åsén. Men tillgängligheten utvärderas efter varje möte. Och ännu har det inte framkommit några klagomål.

Text:

Kommentarer är avstängda.