Utsnitt av flagga med FN-loggan.
I början av 2011 lämnar
regeringen och handikapprörelsen varsin rapport om hur Sverige lever upp till den nya konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Handikapprörelsen har inte fått vara med och diskutera vilka handikapppolitiska mål som ska gälla från och med nästa år. Enligt FN-konventionen har Sverige åtagit sig att ”nära samråda och aktivt involvera” handikapprörelsen när det gäller hur Sverige ska leva upp till rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.
– Regeringen har inte förändrat sitt arbetsätt. Det är extremt anmärkningsvärt, nu när vi har den nya konventionen, säger Annika Åkerberg, jurist hos Handikappförbunden, som skriver den så kallade skuggrapporten.

Rapporten visar hur
Sverige lever upp till konventionen, artikel för artikel och med statistik som belägg. Den pekar på lagar som inte ger personer med funktionsnedsättningar lika starkt skydd som för andra grupper.
– Vi lyfter områden där den svenska regeringen inte gjort något, trots att de känner till bristerna. Det känns som vi står och stampar, säger Annika Åkerberg.
Intresset för mänskliga rättigheter har ökat i handikapprörelsen, anser hon.
– Men jag tycker att vi behöver bli ännu skarpare i våra argument. Handikapprörelsen måste lyfta frågorna om mänskliga rättigheter på ett mer naturligt sätt. Det skulle göra det lättare att driva frågor vidare till domstolsprövning.

Mikael Klein, intressepolitisk chef på Handikappförbunden tycker att konventionen öppnar för nya argument och tankesätt.
– Den som utestängs från ett kommunfullmäktigemöte kan inte få sina rättigheter tillgodosedda. Många rättigheter omfattas inte av svensk lagstiftning, säger han.
Också inom rättsväsendet finns det handikappolitiska frågor att driva:
– Vi har inte anlagt ett funktionshinderperspektiv i kriminal- och tvångsvård. Där har vi en bakläxa att göra, säger Mikael Klein.

Handikapprörelsen kräver en plan för hur Sverige ska göra för att leva upp till FN-konventionen. Någon sådan plan finns inte med i rapporten som regeringen skriver på.
– De nya strategierna presenteras i handlingsplanen som kommer i vår, inte i rapporten till FN, säger Eva Lisskar-Dahlgren, kansliråd på socialdepartementet.
Den blir en slags lägesbeskrivning, en genomgång av vilket skydd personer med funktionsnedsättning har av svensk lagstiftning.
– Ambitionen är också att lyfta kvinno- och barn­perspektiven. Där fick regeringen kritik i uppföljningen av handlingsplanen, säger hon.

Den här artikeln har följande taggar:

FN-konventionen, Annika Åkerberg, HSO, Mikael Klein

Text:

Kommentarer är avstängda.