Återanvändning av hissar och bidrag till automatisk brandsläckning är några förändringar av lagen som Boverket ska utreda.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag ger möjlighet för den som har funktionsnedsättning att få bidrag till olika tekniska lösningar som gör hemmet tillgängligt och användbart.

På regeringens uppdrag ska nu Boverket se över lagen och föreslå eventuella förbättringar. Enligt direktiven vill regeringen bland annat utröna om det ska bli möjligt för kommunerna att återanvända dyrbar anpassningsutrustning som till exempel hissar.

Man anser också att det kan behövas lagändringar som gör det möjligt för boende som inte själva äger sin bostad att på egen hand ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Men även hyresvärdar och bostadsrättsföreningar föreslås kunna ansöka om bidrag för en boendes räkning.

Dessutom vill regeringen att utredningen undersöker om automatisk brandsläckningsutrustning ska omfattas av bostadsanpassningsbidraget. Detta för att undvika olyckor där personer med funktionsnedsättning brinner inne.

Text:

Kommentarer är avstängda.