Det är Statens folkhälsoinstitut som på regeringens uppdrag ska fördela de 10 miljonerna till ett eller två lärosäten, som i samarbete med en kommun, ska stå för att denna utveckling och utvärdering sker.

I uppdraget ingår särskilt att Statens folkhälsoinstitutet har att ta hänsyn till projekt där det redan finns goda möjligheter att utveckla föräldrastödet.

– Statens folkhälsoinstitut
välkomnar regeringsuppdraget. Att rikta föräldrastöd för att nå barn med funktionsnedsättning är en av viktigaste insatserna att bryta utanförskapet i tidig ålder och ojämlikhet i hälsa senare i livet, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.
Till och med våren 2014 ska projektet pågå.

Den här artikeln har följande taggar:

Folkhälsoinstitutet, föräldraskap,forskning,

Text:

Kommentarer är avstängda.