Debattvinjett med bild på Gunnar Hagberg”DHR arbetar för ett öppet samhälle. Vi måste göra slut på diskrimineringen, avskaffa förmynderiet och erövra makten över våra liv. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten kan vi förändra samhället”.
”Vi i DHR nöjer oss inte med att erkänna principen om alla människors lika värde. Vi arbetar för att förverkliga den”.

Dessa rader står
i DHR:s programförklaring och vi i RTVD – Rätten Till en Värdig Död – ställer oss till hundra procent bakom dessa krav. Det fascinerade är, att det lika gärna kunde stå RTVD istället för DHR i meningarna ovan.
Den för oss självklara rätten att själv få bestämma över den sista tiden i livet är ännu inte accepterad i Sverige. Vi i RTVD vill ”göra slut på diskrimineringen, avskaffa förmynderiet och erövra makten över våra liv” även den sista tiden.
Tyvärr har DHR som organisation ansett sig ha rätt att sätta sig till doms över och inta en förmyndaraktig attityd gentemot en annan ideell organisation med samma höga målsättning, med argument som bygger på missförstånd om de döendes situation.

Maria Johansson förbundsordförande
i DHR skriver t.ex. på hemsidan ”bakom kravet på aktiv dödshjälp ligger ofta föreställningen, att det är en katastrof och innebär ett omänskligt lidande att få en nedsatt funktionsförmåga”. Detta är ett påstående som saknar  verklighetsförankring och skulle någon dödshjälpsförespråkare sagt detta är denne inte representativ för RTVD.
Bakom kravet på läkarassisterat självvalt slut ligger enbart en önskan att slippa den sista tidens outhärdliga lidande, om man drabbats av en dödande och smärtsam sjukdom utan möjlighet till bot. Vi vet att vi alla kommer att dö, och även en handikappad person kan drabbas av obotlig cancer eller annan dödande sjukdom och att då avfärda den döendes önskan, att efter moget övervägande, få avsluta sitt liv några dagar eller veckor innan det ändå tar slut anser jag vara ett grymt och inhumant ställningstagande.

Längre ner står det att ”laglig rätt till aktiv dödshjälp påverkar människovärdet”. Vi menar att en persons människovärde inte på något sätt förminskas, om hon i slutet av sin levnad ber om dödshjälp. Varför se ned på en person, som inte orkar kämpa emot plågorna längre och ber om hjälp att slippa sitt lidande? Hon behöver istället så mycket hjälp som sjukvården någonsin kan ge. Det borde sannerligen förväntas av alla som finns runt den döende att de respekterar hennes fria vilja (noga övertänkt och nerskrivet) om hon ber om hjälp, som också kan inbegripa läkarassisterad självvald död.

Maria Johansson lämnar sedan handikappfrågorna och kommer in på läkarens uppgift. ” Att döda motverkar sjukvårdens syfte” skriver hon. Det görs mer än 36 000 legala aborter i vårt land varje år. Anser DHR att läkare och barnmorskor gör sig skyldiga till dödande av ett liv i vardande i alla dessa fall och att detta dödande ”motverkar sjukvårdens syfte och undergräver och urholkar förtroendet för sjukvården”? Det är i så fall en åsikt som en överväldigande majoritet av läkare och svenska folket absolut tar avstånd ifrån.
Samtidigt har jag stor förståelse för om DHR är motståndare till fosterdiagnostik, som ju går ut på att hitta genetiska sjukdomar och missbildningar som kan ligga till grund för ett abortbeslut. Här tvingas föräldrarna till ett svårt val, eftersom man måste göra en människovärdesbedömning.

Vi hoppas att den s.k. Oregonmodellen ska godkännas i Sverige. (Kan nämna att inte bara Oregon utan även fyra andra delstater i USA nu accepterat dödshjälp, samt fyra europeiska länder). Det innebär att läkaren efter noggranna utredningar skriver ut ett recept på en medicin i dödlig dos, som patienten själv tar när han eller hon finner tiden inne. För mej är detta inte att döda utan att göra sin patient en sista tjänst, och som leder till att anhöriga känner tacksamhet för att den avlidne slapp plågas mer. Att hjälpa en svårt plågad, döende patient att få en värdig död är en barmhärtighetsgärning och etiskt godtagbart.

RTVD tycker precis som DHR att den palliativa vården ska byggas ut och förbättras. Men eftersom jag jobbat mycket med palliativ vård vet jag, att hur bra vården än blir, kommer det alltid att finnas patienter (c:a 1-3 procent) som plågas så svårt att ingen palliation är möjlig och där kan dödshjälp vara ett nödvändigt komplement för fullgod vård. Jag är medveten om att svenska palliativa läkare inte tycker så, men erfarenheter från länder utanför vår egen lilla sfär talar ett annat språk. Ett inspirerande exempel finns i Belgien.

Jag har under årens
lopp samtalat med företrädare för DHR och frågat: Känner du dej hotad om vi får dödshjälp i Sverige? Svaret har då blivit: nej kanske inte jag personligen, men andra gör det säkert. Det är naturligtvis en optimistisk förhoppning att tro att DHR ska ändra uppfattning, men tänk om det kunde resultera i en mer neutral inställning till dödshjälp. Vår inställning utgör inte det minsta hot mot handikappade.

Gunnar Hagberg är läkare och styrelsemedlem i organisationen Rätten Till en Värdig Död (RTVD)

Den här artikeln har följande taggar:
dödshjälp, RTVD

Text:

Kommentarer är avstängda.