En rullstolssymbol i periferin
En särskild utredare
ska ta fram förslag för hur landsting och kommuner kan införa fritt val av hjälpmedel. Utredaren ska hitta lösningar för hur ansvaret ska fördelas mellan förskrivare, brukare och leverantörer, men också mellan de olika huvudmännen. Dessutom ska utredningen undersöka om lagen om valfrihetssystem, LOV, kan användas på hjälpmedelsområdet.

Fria val av hjälpmedel har tidigare testas i en försöksverksamhet i landstingen i Stockholm, Kronoberg och Södermanland. Omfattningen var ganska blygsam men Hjälpmedelsinstitutet, som ledde försöket, var ändå positiva och menade att fria val ökar användarnas delaktighet.
Försöket visade samtidigt på en del problem som behöver lösas. Bland annat är det oklart hur ansvarsfördelningen ser ut för service och reparationer på dyra och komplexa hjälpmedel om det går att återanvända ett hjälpmedel när användaren står som ägare.
Det har även funnits farhågor om att systemet kan leda till ökade kostnader.

Regeringen, och ansvariga ministern Maria Larsson (KD), har hela tiden varit varit positivt inställda till fritt val av hjälpmedel. Förutom ökad delaktighet för den enskilde hoppas man att valmöjligheterna ska stimulera företagen att utveckla och distribuera hjälpmedel och tjänster som bättre motsvarar olika individuella behov.
Dessutom hoppas man på större möjligheter för små företag att ta sig in på hjälpmedelsmarknaden och att de svenska hjälpmedelsföretagen ska bli konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv.

Utredningen om ett framtida
system för fritt val av hjälpmedel ska vara klar till december i år. Parallellt med utredningen pågår arbete på Hjälpmedelsinstitutet med att ta fram en webbtjänst där användare kan söka information om hjälpmedel och dela med sig av erfarenheter.

UPPDATERING: Uppdraget att utreda fritt val av hjälpmedel går till Karin Bergh som är chefsjurist vid länsstyrelsen i Stockholm och har tidigare varit ämnesråd på socialdepartementet.

Läs direktiven till utredningen »

Den här artikeln har följande taggar:
fritt val av hjälpmedel, hjälpmedel, Maria Larsson

Text:

Kommentarer är avstängda.